Oxford University

or Find Staff here

Results for University of Oxford

Results 1 - 10 of 10 for dival .

Sort by date, Sort by relevance.

Results

1. I. Inultus | Czech & Slovak Resources

Ale mladý onen muž zůstal ještě dlouho bez pohnutí sedět. Když konečně vstal a kolem sebe se díval, bylo tma a na nebi zářily hvězdy. ... Inultus bloudil však spící Prahou v pravém deliriu, blouznivě díval se na hvězdy, do temné

czech.mml.ox.ac.uk/i-inultus- 55k - Cached

2. Svatý Xaverius

Dlouho díval se přítel pátravým zrakem na obraz, já stálmlčky podle přítele; posléze tento, jako by se nemohl jaksiupamatovati, otázal se:. ... Čím déle jsem se na obraz díval, tím více poutal moji po-zornost.

czech.mml.ox.ac.uk/sites/default/files/inline-files/sv-xaverius.pdf- 294k - 21 Sep 2012 - Cached

3. XXXVIII. Krista za hostě dostal (He Receives Christ as His Guest) | Czech & Slovak Resources

Díval sem se, synu můj, kdyžs bloudil: ale již sem se déle dívati nechtěl, přivedl sem tě k sobě, tebe do tebe uveda.

czech.mml.ox.ac.uk/xxxviii-krista-za-hoste-dostal-he-receives-christ-his-guest- 36k - Cached

4. XXII. Poutník mezi novináře trefil (The Pilgrim Finds Himself among the Newsmongers) | Czech & Slovak Resources

LÍBOST NOVIN. Nejen pak sem se díval na ně, ale i poslouchal sám, tu i tam se zastavě: a poznal sem, že to opravdu jakási líbost tak rozdílné odevšad přicházející hlasy

czech.mml.ox.ac.uk/xxii-poutnik-mezi-novinare-trefil-pilgrim-finds-himself-among-newsmongers- 41k - Cached

5. III. Samko pták | Czech & Slovak Resources

Svázaný Samko díval se zkamenělý hrůzou na strašný ten výjev. A druhý den začalo se s rubáním lesa na úbočinách a Samko a ti ubožáci svázaní k sobě provazy museli káceti

czech.mml.ox.ac.uk/iii-samko-ptak- 58k - Cached

6. XXXIX. Námluva jejich společná (Their Mutual Engagement) | Czech & Slovak Resources

Dívals se v světě, jaké lidé při provozování náboženství ceremonie a hádky tropí.

czech.mml.ox.ac.uk/xxxix-namluva-jejich-spolecna-their-mutual-engagement- 57k - Cached

7. K. H. Mácha: Křivoklad (1834) | Czech & Slovak Resources

Ó králi! — Dobrou noc! 1 Nuž ty nás veď — — — — — — ; po tvém slově půjdem vpravo vlevo, buď vpřed, buď vzad; — — — — — — Rukopis královédvorský

czech.mml.ox.ac.uk/k-h-macha-krivoklad-1834- 96k - Cached

8. XIX. Poutník stav vrchností spatřuje (The Pilgrim Examines the Governing Class) | Czech & Slovak Resources

Co nevíš, že soudce poříkati k hrdlu sahá?" Takž sem umlkl a tiše se na všecko díval.

czech.mml.ox.ac.uk/xix-poutnik-stav-vrchnosti-spatruje-pilgrim-examines-governing-class- 62k - Cached

9. Viktor Dyk: Krysař (1911) | Czech & Slovak Resources

Krysař pozdravil tento úsvit; vracel mu Agnes. Podepíraje se o pelest lože, díval se na ni.

czech.mml.ox.ac.uk/viktor-dyk-krysar-1911- 125k - Cached

10. Božena Němcová: Divá Bára (1856) | Czech & Slovak Resources

Divá Bára je povídka Boženy Němcové, která poprvé vyšla v kalendáři Česká pokladnice roku 1856, rok po vydání Babičky. Příběh vesnické dívky, které její okolí přezdívalo „Divá Bára“.

czech.mml.ox.ac.uk/bozena-nemcova-diva-bara-1856- 102k - Cached

Result Page

1 , .
Enquiries to Webmaster | Powered by Funnelback Search